Leerprogramma veiligheid in de woonwijk

De veiligheid in uw woonwijk kent verschillende aspecten;

   1. Preventie woninginbraken
   2. Voldoende straatverlichting in uw woonwijk
   3. Verkeersveiligheid in uw woonwijk
   4. Veilige speelplaatsen voor uw kinderen
   5. Veilige toegankelijkheid voor uw kinderen naar school of kinderdagverblijf
   6. Veilige oversteekplaatsen naar bus ,- en tramhaltes

Het leerprogramma "Veiligheid in uw woonwijk" leert u omgaan met alle bovengenoemde aspecten en situaties.

De veiligheid in uw eigen woonwijk kent vele aspecten waarbij op te merken valt dat de betreffende gemeente daarvoor verantwoordelijk is.
Echter als de gemeente niet wordt geïnformeerd door buurtbewoners kan de gemeente geen veranderingen aanbrengen.
Hiermede wordt o.a. bedoeld betere oversteekplaatsen of betere verlichting.

Naast het leerprogramma "Veiligheid  in uw woonwijk" presenteren wij u een Buurtonderzoek Preventie Veiligheid (BPV) aan.
Deze kunt u downloaden en daarna uitprinten om deze vervolgens in te vullen en naar ons toe  te sturen.

Wij gaan dit BPV formulier met u en alle buurtbewoners bespreken en daarna analyseren.
Nadat wij deze geanalyseerd hebben, schrijven wij onze bevindingen naar de betreffende gemeente van uw woonwijk
met heet verzoek de onveilige situatie aan te passen en te verbeteren naar veilige situaties.

Download PDF document >>    Download WORD document >>  

Wij zorgen er tevens voor, dat wij medewerking krijgen van iedere buurtbewoner d.m.v. een petitie en handtekening.

Wilt u nu meer weten over hoe ik mijn woning en mijn woonwijk beter kan beschermen tegen criminaliteit
zo adviseren wij u even een kijkje te nemen op de website van de Politie / hoe veilig is mijn wijk.