Leerprogramma veiligheid onderweg en in het verkeer

Hiermede wordt bedoeld, alle aspecten die kinderen ondernemen naar een locatie aldaar
waar men naar toe wil zoals bijvoorbeeld naar school, sportvereniging, speeltuin of naar vrienden e.d 

Maar ook alle aspecten als kinderen gezamenlijk onderweg gaan met hun ouders naar een bepaalde locatie.
Belangrijk is dan ook, hoe kinderen (met of zonder ouders) naar de betreffende locatie gaan
hetzij te voet, openbaar vervoer of gebracht worden door de ouders, kennissen of familieleden.

Het leerprogramma Veiligheid onderweg bestaat uit de onderstaande aspecten;

1. De meest belangrijke en voorkomende verkeersborden en lichten leren en herkennen
     > Dit geldt ook voor verkeerstekens op de weg

2.
Veiligheid in het verkeer als fietser
     > Er voor zorgen dat men een verkeersveilige fiets heeft
     > Waar mag men fietsen en waar moet je op letten

3.
Veiligheid in het verkeer als Voetganger
    > Waar moet men op letten
    > Wat mag absoluut niet

4. Het kiezen van de meest veilige route naar een bepaalde locatie waar het kind heen wil
     > bijvoorbeeld; speeltuin of naar het huis van zijn / haar vriendje
     > De kortste weg is niet altijd de veiligste weg / Hoe kan men dit herkennen

5.
Leren een voorbeeld te zijn voor andere kinderen
     > bijvoorbeeld; de openbare weg is geen speelplaats

6.
Een theoretische test
     > Deze bestaat uit logische vragen die omgezet worden in praktische antwoorden

7.
Een praktische en realistische test
     > Deze bestaat uit de theoretische test die omgezet wordt in de praktijk buiten het lesgebouw.

Wil je alvast verkeersborden leren ? Bekijk alle verkeersborden online

https://www.verkeersbordenoverzicht.nl/