Risico & veiligheid huishoudens Nederlandse bevolking 2012 / 2013

 

Onderstaand schema laat zien welke leeftijdsgroepen van kinderen het meest kwetsbaar zijn, als het gaat om de
algehele veiligheid rondom het kind, zowel binnen,- en buitenshuis.

Gezinnen waarvan een van de ouders werkzaam  is zijn eerder niet oplettend naar hun kind(eren) dan ouders die beide Full-time werkzaam zijn.
Dit heeft te maken dat een van de ouders zorgt voor de complete huishouding en daardoor regelmatig haar of zijn kind (eren) even uit het oog verliest !

Gezinnen waarvan beide ouders die Full-time werkzaam zijn, hebben in de regel een oppas of brengen hun kind naar een kinderdagverblijf.
In beide gevallen wordt de verantwoordelijkheid overgedragen en zal men deze ook als zodanig verantwoordelijk uitvoeren.

Dit geldt ook voor alleenstaande ouders die Part-time en Full-time werkzaam zijn.

Gezinnen en alleenstaande ouders met een minimaal inkomen (dus die geen werk hebben), zijn doorgaans altijd thuis.
Ook hier geldt het principe, dat als men bezig is met het huishouden, verliest men doorgaans het kind even uit het oog.
Tevens speelt een grote rol de financiële situatie waarin men verkeert, welk vaak tot problemen en stress zorgt, dat het
kind vaak vergeten wordt waar hij / zij op dat moment is, of waar hij / zij mee bezig is.