Leerprogramma's Veiligheid rondom het kind.

 

Kinderen hebben in het dagelijks leven te maken met vele gevaren !

Het leerprogramma bestaat uit de volgende Hoofdaspecten / leerprogramma's:
Zie ook linkerbalk


  1.    Veiligheid in en om het huis

Het belangrijkste aspect is dit leerprogramma, omdat hier de meeste onnodige ongelukken gebeuren.
Men denkt in het algemeen, dat alles in en om het huis in orde en veilig is.
Echter is de realiteit anders !

Dit leerprogramma is de basis voor alle andere opvolgende leerprogramma's !

  2.    Veiligheid computer en internet

Laat uw kind niet verleiden (vooral meisjes op jonge leeftijd) om doorgaans te internetten
waarbij zij zelf geen weet hebben van de risico’s en gevaren die daaruit kunnen voortvloeien.


 
3.    Veiligheid in de woonwijk

De veiligheid in uw eigen woonwijk kent vele aspecten waarbij op te merken valt dat de
betreffende gemeente daarvoor verantwoordelijk is.  Echter als de gemeente niet wordt
geïnformeerd door buurtbewoners kan de gemeente geen veranderingen aanbrengen.
Hiermede wordt o.a. bedoeld betere oversteekplaatsen of betere verlichting.


  4.    Veiligheid op locaties / speelplaats / speeltuin

Is de locatie ter plekke veilig voor uw kind ? Zoals school, de speeltuin, de sportvereniging ?

In vele gevallen zijn speelplaatsen en speeltuinen veilig.  
Echter ontbreekt het vaak aan ouderlijk toezicht en hygiëne.
Vergeten wordt hierbij vaak, dat de gemeente hiervoor niet verantwoordelijk is, maar de ouders
zelf (die vaak geen tijd hebben om toezicht te houden).


 
5.    Veiligheid onderweg

Hiermede wordt bedoeld, alle aspecten die kinderen ondernemen naar een locatie aldaar waar men naar
toe wil (school, sportvereniging e.d.).
Maar ook alle aspecten als kinderen gezamenlijk onderweg gaan met hun ouders naar een bepaalde locatie.
Belangrijk is dan ook, hoe het kind (met of zonder ouders) naar de betreffende locatie gaan hetzij te
voet, openbaar vervoer of gebracht worden door ouders zelf of door familieleden, kennissen e.d.
Verkeersveiligheid (regels en borden) is een van de aspecten die een kind leert.


  6.    Hoe te handelen bij ongelukken

Heel belangrijk te weten voor kinderen en ouders, hoe men moet handelen als er iets ernstigs gebeurd. 
Voorbeeld:
A. Hoeveel kinderen weten wat zij moeten doen als een van de ouders een ongeluk krijgt thuis,
als er niemand anders meer in huis is?
B. Hoeveel kinderen weten wat zij moeten doen als hun zusje of broertje
een ongeluk krijgt als de ouders niet thuis zijn ?


  7.    Veiligheid op vakantie en in het buitenland

Hoe informeer je een kind, welke gevaren er zijn als je op vakantie bent ?
En wat moet je zelf doen als ouders om het kind een gevarenvrij en zorgvrije vakantie te bieden,
zodat jezelf als ouders ook een leuke vakantie kan beleven ?