Leerprogramma hoe te handelen bij ongelukken

Ook al doen wij allemaal nog zo ons best, om onze kinderen én ons zelf zo goed als het maar kan te beschermen tegen ongelukken.
Maar zo leert de praktijk, dat in een fractie van een seconde van onoplettendheid kan een ongeluk heel snel plaatsvinden !

Daarbij kan het onbewust de schuld zijn van:

1. Door onoplettendheid van de ouders zelf
2. Door onoplettendheid van de kinderen zelf
3. Door onoplettendheid van anderen, die het ongeluk veroorzaken
4. Of in combinatie van 1 van de 3 bovengenoemde mogelijkheden

Ongeacht de schuldvraag is het belangrijkste om te weten, hoe men moet handelen indien zich een ongeluk heeft voorgedaan !!

In alle leerprogramma's van Ciss.Com leert men onder andere wat wel en niet mag.
Tevens leert men omgaan met situaties die tot ongelukken kunnen leiden.

Ongelukken in en om het huis

Het is  verstandig en zeer raadzaam als ouders hun kinderen informeren, wat het kind moet doen als een van de ouders
een ongeluk krijgt en zelf niet meer in de positie is het initiatief te nemen om bijvoorbeeld te bellen.

Leer kinderen vroeg genoeg wie men moet bellen en wat men moet doen in een dergelijke situatie.

Maak een duidelijke "Checklist voor ongelukken in huis" waarop vermeld staat welke stappen het kind moet ondernemen
en hang (of plak) deze op een overzichtelijke plek waar het kind altijd bij kan.

Raadzaam is het ook, uw kind (eren) af en toe praktisch te testen door middel van een situatie na te bootsen
zodat het kind leert om te gaan met een dergelijke situatie.

Deze  "Checklist voor ongelukken in huis" geldt natuurlijk ook voor ouders indien een van de
kinderen een ongeluk krijgt.

Wilt u een voorbeeld hebben van een  "Checklist voor ongelukken in huis" zo kunt u deze
bij ons aanvragen per e-mail.

Het leerprogramma ongelukken in en om het huis zal al deze aspecten behandelen
van hoe men moet handelen ingeval er een ongeluk plaatsvindt in of om het huis.

Ongelukken buiten het huis

Hiermee wordt bedoeld alle ongelukken die niet direct in de buurt van de eigen woonlocatie gebeuren.

Deze ongelukken kunnen gebeuren onderweg naar een locatie daar waar u en of uw kind heen gaan.
Dit kan zijn te voet, op de fiets of in de auto.

Er zijn twee aspecten die hier van toepassing zijn;

1. U of uw kind krijgen zelf een ongeluk, waarbij u of uw kind hulp nodig heeft
2. U bent betrokken bij een ongeluk, waarbij een ander hulp nodig heeft

In beide gevallen is het belangrijk te weten, wat men moet doen in een dergelijke situatie.

Uiterst belangrijk is, dat indien u absoluut geen EHHBO cursus heeft gedaan, dat u andere
personen (omstanders) raadpleegt u te helpen.

Bent u op dat moment alleen, dan belt u te allen tijde 1-1-2
Blijf bij het slachtoffer en b;lijf vooral rustig en luister goed naar de telefonist(e) !

Het leerprogramma ongelukken buiten het huis zal ook dit thema uitvoerig behandelen !

Maar voordat wij bij u in de buurt zijn en u aan dit leerprogramma kan deelnemen
verwijzen wij u graag naar de onderstaande websites voor preventieve informatie.