Nederlands Jeugd Instituut / Kennis over jeugd en opvoeding

Bron; NJI
Het Nederlands Jeugdinstituut is het landelijk kennisinstituut voor jeugd- en opvoedingsvraagstukken.
Het ontwikkelt, beheert en implementeert kennis waarmee de kwaliteit van de jeugd- en opvoedingssector verbeterd kan worden.
Het Nederlands Jeugdinstituut is een non-profit instelling met een publiek profiel.
Dat wil zeggen dat het gericht is op het publiek maken en delen van kennis met de sector vanuit een maatschappelijk belang.
Daarnaast draagt het bij aan het maatschappelijk debat over jeugd- en opvoedingsvraagstukken.
Het Nederlands Jeugdinstituut brengt jaarlijks talloze publicaties en adviezen uit die op de website te vinden zijn.

Op de website van NJI vindt u de nodige informatie en ondersteuning
Klik op het NJI logo en bekijk de website.

     

Geef u kinderen een veilige toekomst........... dag in  /  dag uit.

Wij helpen u graag !!