Leerprogramma Veiligheid rondom het kind.

 

Ciss.Com heeft een speciaal leerprogramma samengesteld, waarbij kinderen vanaf 4 jaar op een speelse wijze geconfronteerd worden
met alle onveilige en veilige situaties waarmee het kind in het dagelijks leven mee te maken heeft.

Kinderen leren doorgaans van ouders, kennissen, vrienden en leraren wat veilig is en wat niet veilig is, alsmede waar een kind
zoal moet opletten om gevaren te herkennen en te vermijden om daardoor ongelukken te voorkomen ! 

Vraag; Gebeurt dit vaak genoeg ?  Antwoord; Nee !

Op de televisie worden diverse reclamespotjes getoond omtrent informatie
en waarschuwingen voor ouders en kinderen ongeacht welk thema dit is.

Vraag; Is dit voldoende ??  Antwoord; Nee is ook hier het antwoord !!

Waarom ???
Omdat er gebeuren ieder jaar nog steeds ruim 60.000 onnodige ongelukken !!
Hetzij binnenshuis of buitenshuis (ongeacht waar) !

Deze onnodige ongelukken zijn niet de schuld van de kinderen zelf, máár van het dagelijks leven wat een
gemiddeld gezin leid in Nederland (of elders op deze wereld).

Bedoeld wordt hiermee, hoeveel tijd men
per dag investeert in de algehele opvoeding van het kind alsmede het leren omgaan
met
alle onveilige aspecten die kinderen máár ook ouders kunnen tegenkomen in het dagelijks leven !

 

Klik hier Risico huishoudens
Hier kunt u vernemen hoe hoog de risico’s per huishouden zijn in Nederland

Klik hier Gevarenoverzicht per leeftijd en huishouden
Hier kunt u vernemen hoe groot de gevaren zijn per leeftijd en per huishouden in Nederland.

Uniek in Nederland
Leerprogramma op scholen, buurthuizen en sportverenigingen bij u in de buurt.

Doelstelling is van dit leerprogramma “Veiligheid rondom uw kind” is, dat kinderen in éérste instantie én ouders
alsmede volwassenen in tweede instantie leren,  welke gevaren er in dagelijks leven aanwezig zijn.

Daarnaast leren de kinderen om te gaan met alle onveilige aspecten, waarvan zij zelf denken
dat deze kunnen worden voorkomen in hun dagelijks leven, hetzij bij hun thuis en / of daarbuiten (ongeacht waar).

Nadat kinderen het leerprogramma “ Veiligheid rondom uw kind “ hebben geabsolveerd krijgen ouders en ieder betrokken
persoon de gelegenheid om alle vragen, op,- en aanmerkingen van de kinderen te beantwoorden !

Dit gebeurd op die locatie aldaar waar het kind en de ouders kennis maken met dit leerprogramma !

Ouders gaan op dat moment terug naar de schoolbank en krijgen les van hun eigen kinderen !  En dat is uniek in Nederland !

 
Wilt u weten in welke plaatsen wij leerprogramma’s absolveren ? Klik op voorlichting
of
Wilt u een leerprogramma boeken bij u op locatie ?

Dan kunt u ons een e-mail sturen;  kimjohn@veiligheidrondomhetkind.nl

Belangrijk te weten;

Het lesprogramma bestaat uit informatie voor ouders en kinderen.

Daarbij behoren diverse testvragen, om te pijlen of men de lessen goed begrepen heeft.

De lessen zijn op een leesvriendelijke wijze opgesteld, en worden onder deskundige en uiterst vriendelijke begeleiding uitgevoerd.

Het totale leerprogramma wordt door ons achter gelaten op locatie.
Deze kunnen op verzoek aan geïnteresseerden worden toegestuurd.