Welkom bij Ciss.Com

“ Eindelijk krijg ik de aandacht en veiligheid die ik verdien, omdat mama en papa nú altijd weten wáár ik ben “

Herkent u deze situaties ?

                                                                                                                         > Heeft u wel eens uw kind uit het oog verloren ?
                                                                                                                         > Was uw kind wel eens niet op tijd thuis ?
                                                                                                                         > Was uw kind wel eens niet aangekomen op de afgesproken locatie 
?
                                                                                                                         > Is uw kind wel eens afgeweken van de afgesproken veilige route ?
                                                                                                                         > Had uw kind wel eens een ongeluk (je) buitenshuis ?
                                                                                                                         > Bevond uw kind zich wel eens in een gevaarlijke en angstige situatie ?
                                                                                                                         > En zat u op dat moment, niet met de handen in het haar van angst en
                                                                                                                            ongerustheid, omdat u niet wist waar uw kind op dat moment was ?

                                                                                                                         > De meeste ouders zullen met JA antwoorden !
 

Maar dat is nú verleden tijd, omdat Ciss.Com heeft in samenwerking met Mobiletrack een uniek concept
ontwikkeld in combinatie met een Hightech elektronisch identificatie (ID) systeem !

Om dit concept met al haar doelstellingen om te zetten in de praktijk, hebben wij nog veel te doen.
Hiervoor moeten wij nog instanties en organisaties benaderen om dit concept te presenteren met als doel,
dat iedereen ondersteuning gaat bieden in al hetgeen Ciss.Com te bieden heeft.

Maar vooraf informeren wij u graag omtrent dit unieke concept.
Neem daarom rustig de tijd om dit concept te lezen.

Wij stellen het ook zeer op prijs, uw mening te geven in ons Gastenboek !!

Ciss.Com staat voor veiligheid rondom het kind én de handhaving en naleving hiervan !

 Het concept van Ciss.Com is méér dan alleen maar ouders de gelegenheid bieden, te achterhalen waar hun kind/eren op dat moment zijn !!
Preventie rondom de veiligheid van het kind is de grootste doelstellingen van Ciss.Com !
Zoals u kunt zien op deze website, informeren wij alle betrokkenen, om de veiligheid rondom het kind in alle denkbare vormen
te waarborgen, zo goed als het maar kan.

C.I.S.S.com zal zich ongeëvenaard inzetten, om de veiligheid van het kind te waarborgen, waar ook ter wereld !

 Hieronder ziet u een overzicht van de belangrijkste zaken waar Ciss.Com zich voor inzet

   Veiligheid op locatie

  Veiligheid PC gebruik en Internet

 Veiligheid onderweg

  Analyseren van onveilige situaties

C.I.S.S.com houdt zich tevens bezig,
met de algehele veiligheid rondom het kind, ongeacht waar hij of zij zich op
dat moment bevindt, hetzij thuis,
op school, tijdens het sporten bij sportverenigingen of spelen in de speeltuin. Kortom alle activiteiten en handelingen
waaraan uw kinderen dagelijks aan deelnemen. 
Ga naar Welkom

Belangrijk is ook, uw kinderen te beschermen, omtrent verleidingen
en gevaren die schaamteloos worden
gepresenteerd op internet
(World Wide Web). C.I.S.S.com biedt
ouders en kinderen die kennis die men
nodig heeft, om veilig gebruik te maken
van het prachtige medium internet, echter
heeft men in het algemeen te weinig
computerkennis en neemt men te weinig
tijd om zich hierin te verdiepen.  
C.I.S.S.com zorgt ervoor, dat kinderen
beter beschermt worden.
Ga naar Welkom

Dat houdt ook in, dat alle veiligheidsaspecten in kaart worden gebracht, aangaande de routes die uw kinderen moeten afleggen, om
naar bovengenoemde activiteiten te
komen zoals bijvoorbeeld; zijn de oversteekplaatsen veilig, zijn de straten voldoende verlicht, is
de bushalte gemakkelijk en veilig te bereiken, zijn de speeltuinen en
scholen voldoende beveiligd, en is
|de algemene verkeerssituatie
in uw wijk voldoende veilig.

Ga naar Welkom

Analyseren van gegevens en indienen van verbeteringen aan instanties en gemeenten:
Alle bovengenoemde informatie en gegevens, die C.I.S.S.com ontvangt van ouders en
kinderen, hetzij via deze website, per E-mail
of per post, worden geanalyseerd en opgeslagen in een database.  
Al deze gegevens worden uitgewerkt, met
als doel de gemeenten en andere
noodzakelijke instellingen erop te wijzen, de algehele veiligheid aan te passen danwel te verbeteren

Ga naar Welkom

  Voorlichtingscampagne

  Nationale dag van het Kind

  Website Veiligheid rondom het kind

  Nieuwsbrief van Ciss.Com

Uniek is ook, dat C.I.S.S.com alle kinderdagverblijven en lagere scholen in Nederland zal benaderen, om kinderen
bewust te maken met alle gevaren die het
dagelijks leven met zich mee brengen.
Leuk en interessant te vermelden is, dat ouders in een later stadium zelf in de schoolbank gaan zitten, en door de
kinderen zelf les krijgen omtrent al
hetgeen wat zij hebben geleerd.
Uiteraard zal dit vergezeld gaan met
lesmateriaal speciaal ontworpen voor
kinderen in bepaalde leeftijdsgroepen.
Ga naar Leerprogramma's

 


“ Kind en Veiligheid is onze prioriteit ©

Uniek in Nederland danwel wereldwijd is,
dat C.I.S.S.com zich nationaal zal
presenteren naar instellingen zoals;
Overheid, Politie, Gemeenten, Instanties, Scholen en Ondernemers met als doel,
deel te nemen aan alle gestelde
doelstellingen die C.I.S.S.com nastreeft.

Er zal ook een Nationale dag in 2015 worden georganiseerd;
 
Nationale Dag van het Kind


Deze website van C.I.S.S.com informeert
u over alle veiligheidsaspecten zowel
binnen als buiten het huis. 
Hier worden ouders en kinderen bewust gemaakt van alle gevaren “ die op de loer liggen “, waarbij een ongelukje heel
simpel voorkomen had kunnen worden.

Deze website verwijst ook naar andere belangrijke en informatieve websites van instanties en overheid, wat daartoe
bijdraagt, dat u en uw kinderen bewuster omgaan met alle veiligheidsaspecten in
het dagelijks leven, uiteraard voorzien
met honderden tips
.
Ga naar Welkom

Iedereen ontvangt maandelijks een
nieuwsbrief per E-mail, waarin alle
nieuwe toevoegingen worden vermeld op de website van C.I.S.S.com.  
Indien gewenst, ontvangen alle ouders
 van pasgeboren baby’s een nieuwsbrief
van ondernemers, met toepasselijke
aanbiedingen van producten en dienst.

Ga naar Nieuwsbrief